Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZ1olnGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Viphavet

Việt Pháp Quốc tế cung cấp “Giải pháp toàn diện cho người chăn nuôi” bằng vaccine, thuốc thú y và sản phẩm dinh dưỡng từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Merial, Coophavet và tập đoàn Olmix.

  • hZWXmZ1olnGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1wcZtqb7Cx

Company Menu

Why Viphavet?

Công ty TNHH Việt Pháp, công ty Viphavet, được thành lập năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh là nhà phân phối thuốc thú y độc quyền của Merial, Pháp tại Việt Nam . 

Sau 04 năm không ngừng nổ lực, Viphavet ngày càng phát triển. Vào tháng 5 năm 2005, nhà máy thuốc thú y thủy sản công ty TNHH Asialand Việt Nam hình thành. Với nguyên liệu 100% nhập khẩu từ Pháp; Viphavet-Asialand Việt nam từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.

CLICK HERE

Inside review about Viphavet

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...